Intro 4 Tonggak

Sebuah hadis menyebut,
Segala amal akan datang pada hari qiamat (untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya), antaranya sembahyang datang lalu berkata, ‘Ya Tuhanku akulah sembahyang’; Allah Taala berfirman (kepadanya) ‘Tujuan engkau itu baik, (tetapi engkau sahaja belum cukup)’; dan (selepas itu) datang pula sedekah, puasa, dan amal-amal yang lain, semuanya itu Allah berfirman (kepada tiap-tiap satunya): Tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup’; kemudian datang pula Islam lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang bernama Assalam, dan akulah Islam’; maka Allah Taala berfirman (kepadanya), ‘Tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah jua aku memberi balasan’. (Mustika Hadis Jilid I, 42)
Hadis ini menggambarkna bahawa ibadah-ibadah yang empat iaitu sembahyang, zakat, puasa dan haji bukanlah hanya sebagai ibadah ketuhanan (ritual) sahaja tetapi adalah lebih daripada itu iaitu harus menjadi tonggak kepada jalan hidup kita didunia; kerana hadis inilah maka tajuk blok saya ialah 4 tonggak Islam
Sebagai tonggak jalan hidup di bumi, sewajarnya kefahaman kita terhadap kewajipan menunaikan kesemua ibadah itu dikaji semula, kerana sistem kehidupan kita hari ini terlalu rencam, kompleks mencakupi soal-soal yang berkaitan hidup sebagai individu bersama dengan manusia-manusia lain, lebih-lebih lagi yang berbilang bangsa dan budaya. Di dalamnya pula termeteri kuat sistem-sistem kehidupan yang menyangkut dengan soal-soal bersosial, perundangan, ekonomi, budaya, tamadun, kekeluargaan dan sebagainya. Persoalannya ialah bagaimanakah ibadah yang empat itu tadi dapat mendepani pelbagai persoalan tersebut dan masalah-masalahnya bagi memenuhi tuntutan moto Islam sebagai jalan hidup. Kerana itulah Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam bukunya,
‘Di antara kefahaman terbaik kita terhadap ajaran agama Allah ialah apabila kita mengetahui tentang tujuan pemberian beban kewajipan yang mesti kita lakukan.’ (Fiqh Keutamaan, 48)
Apakah beban kewajipan yang diberikan kepada kita. Hanya empat sahaja iaitu sembahyang, zakat, puasa dan haji. Jadi petikan di atas ini menghendaki kita mengetahui tentang tujuan pemberianya. Dengan kata lain tujuan diwajibkan sembahyang, menunaikan zakat, menjalani ibadah puasa, dan mengerjakan haji itu harus diketahui dan difahami, sehingga dapat membentuk satu garis panduan hidup yang sesuai untuk sekalian manusia hingga akhir zaman.
Jadi seseorang yang gagal menjadikan keempat-empat ibadah itu sebagai tonggak perjalanan hidupnya maka terimalah keputusannya di akhirat kelak seperti mana yang digambarkan oleh hadis di atas tadi, bahawa engkau sahaja belum cukup.
Saya simpulkan sahaja tulisan yang ringkas ini dengan menyatakan bahawa ibadah-ibadah yang empat itu adalah tonggak jalan hidup bukan setakat ibadah ritual (ketuhanan) semata-mata. Jadi setiap langkah dan gerak badan kita harus yang serasi dengan keempat-empat ibadah itu.

No comments:

Post a Comment